Veilige organisatie

BEWUSTZIJN VAN DADER EN SLACHTOFFER DYNAMIEK

Buitensluiten, discriminatie, racisme, pesten, ongewenst gedrag of soms nog erger. De werkvloer is in veel organisaties niet de veilige werkomgeving die het zou moeten zijn om leidinggevenden en medewerkers optimaal te laten functioneren. Omdat we allemaal, vaak onbewust, onze ervaringen vanuit ons gezin van herkomst meenemen naar ons werk, ontstaan er ook conflicten en weerstanden. Zo ook de dynamiek van dader en slachtoffer in onze familiegeschiedenis. Naar wie ging de aandacht uit, het slachtoffer of de dader? Of was er sprake van dader- of slachtofferschap in de familie? Een veilige en inclusieve organisatie ontstaat als er erkenning is dat zowel dader- als slachtofferschap in de organisatie en in ieder van ons aanwezig is. Deze bewustwording en mildheid naar jezelf is een belangrijke randvoorwaarde voor een veilige en inclusieve organisatie. Het voorbeeldgedrag van leidinggevenden is hierbij cruciaal.

MORAAL DARE2DO organiseert samen met Shielta Ramautarsing van WIJ, ZIJ en IK Coaching onderstaande trainingen voor leidinggevenden en teams.

 • LEADERSHIP DEVELOPMENT
 • INTERIM LEADERSHIP
 • EXECUTIVE COACHING
 • CHANGE LEADERSHIP

Leiderschapstraining om vanuit daadkracht leiding te geven

Daadkracht in leiderschap

Daadkracht in leiderschap is een driedaagse trainingsmodule voor leidinggevenden die in hun team te maken hebben met herhalende patronen en dynamieken van onveiligheid, ondermijning, pestgedrag, in- en uitsluiting en meer sturing willen geven aan het effectief functioneren van het team vanuit vertrouwen, veiligheid en integriteit. Als leidinggevende ervaar je dat het lastig is om grip te krijgen op medewerkers, om knopen door te hakken, “vuile handen” te maken en voldoende sturing te geven. Je wilt de effectiviteit van het team en het werkplezier van jouw medewerkers verbeteren.

Daadkrachtige leidinggevenden behalen zonder al te veel inspanningen mooie resultaten met hun team. Dit komt omdat zij zich bewust zijn van hun eigen handelen, drijfveren en valkuilen. Je eigen leiderschapsvaardigheden ontwikkel je gedurende je leven, soms bewust, soms onbewust, in je gezin van herkomst, in je werk en privé. In je leiderschap volg je de patronen die je hebt ontwikkeld en jouw gedrag sterk beïnvloeden. Bewustzijn van deze patronen en daardoor andere keuzes durven en kunnen maken, geeft je de vrijheid om voluit in je leiderschap te kunnen staan.

Voor wie?

Voor leidinggevenden die het lef hebben om naar het eigen handelen te kijken en hoe zij belemmerende patronen in hun eigen leiderschap kunnen doorbreken. Voor leidinggevenden die vanuit zelfonderzoek tegenkrachten willen aanpakken om zo de weg vrij te maken voor daadkrachtig leiderschap. Deze trainingsmodule kan ook in teamverband (bijvoorbeeld directie- of managementteam) worden afgenomen.

Werkwijze

Het principe van ervarend leren staat in de training centraal, waarbij de theorie wordt gebruikt om het ontstane bewustzijn onder woorden te brengen. Wij werken vanuit een systeemgerichte benadering waarbij de dynamieken van slachtoffer- en daderschap worden onderzocht, om tot daadkracht in je leiderschap te komen.
 
Over de trainers

Shielta Ramautarsing en René Moraal werken samen vanuit het geloof in de kracht van de mens en het ontwikkelpotentieel om nog krachtiger te worden. Naast onze professionele kennis, delen en werken wij uit onze eigen ervaringen met het thema slachtoffer- en daderschap en het bewust kiezen van eigen leiderschap.
 
Mogelijke ontwikkelvragen:

 • Inzicht en bewustwording van eigen houding, gedrag en de doorwerking hiervan naar de werkvloer
 • Vergroten van effectiviteit van team en medewerkers
 • Bewustwording van eigen dader- en slachtoffer dynamiek en de gevolgen daarvan voor veiligheid, vertrouwen, integriteit en in- en uitsluitingsmechanismen op de werkvloer
 • Bewust kiezen en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leiderschap
 • Vergroten van daadkracht en eigen autonomie in je eigen leiderschap
 • Conflicthantering en bespreekbaar maken van (ongewenst) gedrag.

Integriteitstraining voor medewerkers in een slachtoffer en daderschap dynamiek

Ik ben een andere Jou

Ik ben een andere Jou is een driedaagse trainingsmodule voor medewerkers die op de werkvloer te maken hebben met integriteitsvraagstukken, de dynamiek van slachtofferschap en daderschap ervaren en sturing willen geven aan het handelen vanuit hun eigen moreel kompas. Er kan een spanningsveld in jezelf ontstaan als je voor moeilijke keuzes of dillema’s staat in de organisatie en je een keuze moet maken in loyaliteit tussen je eigen waarden en normen en dat wat de organisatie van jou vraagt. Je staat midden in dit spanningsveld en jouw keuzes kunnen je in de positie van zowel dader als slachtoffer manoeuvreren.

Doordat wegkijken en zwijgen vaak nog onderdeel van de organisatiecultuur is, kan het gevoel ontstaan dat je er alleen voor staat. Dit kan versterkt worden door groepsdruk en loyaliteit aan de directe collega’s en de organisatie. De mate waarin jij je veilig voelt en in staat bent om zaken te bespreken, is van invloed op onderliggende processen als vertrouwen, in- en uitsluiten, weerbaarheid, feedback geven en het bespreekbaar maken van onderlinge conflicten. Zowel voor jou als slachtoffer, als voor jou als dader, is het goed hanteren van emoties als boosheid, angst en verdriet een must om te voorkomen dat je jezelf of anderen schade berokkent. Dit vraagt om vertrouwen en veiligheid om zaken bespreekbaar te maken, waarbij zowel je eigen slachtofferschap als je eigen daderschap er mag zijn.

Voor wie?

De trainingsmodule is voor medewerkers die het spanningsveld van integriteit en slachtoffer- en daderschap dagelijks ervaren, willen leren hoe daar mee om te gaan en sturing willen geven aan hun eigen moreel kompas. Voor medewerkers die willen leren om, vanuit verbinding met zichzelf, de collega’s en de leidinggevende, bij te dragen aan een cultuur van vertrouwen, veiligheid en integriteit. Door (innerlijke) conflicten bespreekbaar te maken ontstaat er weer een fundament om met plezier je functie effectief uit te voeren.

Werkwijze

Het principe van ervarend leren staat in de training centraal, waarbij de theorie wordt gebruikt om het ontstane bewustzijn onder woorden te brengen. Wij werken vanuit een systeemgerichte benadering waarbij belemmeringen en weerstanden worden onderzocht om sturing te geven aan jouw integriteit en moreel kompas.
 
Over de trainers

Shielta Ramautarsing en René Moraal werken samen vanuit het geloof in de kracht van de mens en het ontwikkelpotentieel om nog krachtiger te worden. Naast onze professionele kennis, delen en werken wij uit onze eigen ervaringen met het thema slachtoffer- en daderschap en het bewust kiezen van eigen leiderschap.

Mogelijke ontwikkelvragen:

 • Inzicht in je eigen waarden en normen die sturing geven aan je moreel kompas
 • Bewustwording van je houding en gedrag vanuit identificatie met slachtoffer- en daderschap en het maken van andere keuzes
 • Op een constructieve wijze aan te spreken, feedback te geven en met conflicten om te gaan
 • Bij te dragen aan vertrouwen en veiligheid, waardoor effectiever wordt samen gewerkt
 • Vergroten van veerkracht en werkplezier, waardoor je minder vatbaar bent voor uitval en/of ziekte