Algemene voorwaarden

In de Algemene voorwaarden van MORAAL DARE2DO zijn afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vastgelegd. Annuleringsvoorwaarden vind u onder ARTIKEL 12.