Systemisch leiderschap

Heilig Vuur en MORAAL DARE2DO bundelen voor deze opleiding hun krachten en bieden deze voor Nederland unieke opleiding aan leidinggevenden, individueel of ‘in company’, aan.

 • LEADERSHIP DEVELOPMENT
 • INTERIM LEADERSHIP
 • EXECUTIVE COACHING
 • CHANGE LEADERSHIP

Op zoek naar jouw leiderschap als sleutel tot een gezonde organisatie

In deze opleiding geef je vorm aan jouw leiderschap vanuit je innerlijke kracht, waardoor je anderen effectiever kunt begeleiden. Een praktijkgerichte opleiding die ‘écht’ werk!

Als leidinggevende heb je een dienende functie voor de mensen aan wie je leiding geeft. Leiding geven doet een beroep op je autonomie en ook op je vermogen om de autonomie van degenen aan wie je leiding geeft verder te stimuleren en te ontwikkelen. Je autoriteit wordt pas aanvaard wanneer anderen merken dat die hen dient. In deze opleiding kom je op een diepere laag in contact met je eigen kwaliteiten en ontdek je hoe je die in je leiderschap optimaal kunt inzetten. Je leert om te gaan met je valkuilen en krijgt minder behoefte om te sturen, te controleren en te meten. Het vertrouwen groeit en je ‘persoonlijk gewicht’ neemt toe en daarmee het succes van je team en je organisatie.

Persoonlijk leiderschap

In deze opleiding leer je hoe je als leider effectiever, met minder moeite en met meer plezier een bijdrage aan de organisatiedoelen kunt leveren. Je krijgt inzicht in de invloed van jouw herkomst op je functioneren als leider. Aangeleerde managementtechnieken bepalen maar ten dele je succes als leider. Als de druk hoger wordt en de dynamieken complexer, komt het er vooral op aan hoe stevig je fundament is. De effectiviteit van je leiderschap wordt dan ook vooral bepaald door wie je bent en de persoonlijke gedragspatronen die je mee neemt in je werk. Die gedragspatronen herbergen zowel een kwaliteit als een valkuil en zijn vaak afkomstig uit je familiegeschiedenis en je sociale context. In deze opleiding ontdek je wat je, vaak onbewust, meeneemt van ‘thuis’, wat er speelt in de onderstroom van je organisatie en hoe die twee werelden elkaar raken.

Systemisch werken

Als leider ben je een belangrijk onderdeel van het systeem dat jouw organisatie is. Je schept de kaders waarbinnen de medewerkers kunnen functioneren. Stroomt bij jou de energie, dan profiteert de hele organisatie daarvan. Wanneer het leiderschap in een organisatie goed is ingevuld, is misschien wel aan de belangrijkste basisvoorwaarde voor een gezonde organisatie voldaan.

Goed leiderschap is vooral een vraagstuk van ordening. Het begrip ‘ordening’ is afkomstig uit de methode van het systemisch werken waarop de opleiding ‘Systemisch Leiderschap voor Leidinggevenden’ is gebaseerd. Deze methode gaat ervan uit dat iedereen voortdurend wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt of je sociale omgeving.

Systemen kennen een ‘innerlijke ordening’: wat er gebeurt in een systeem en de plek die je er inneemt, bepalen vaak onbewust wat je doet en waarom. Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in je eigen plek in een systeem en je verhouding met de anderen in dat systeem. Het leert je waar belemmeringen zitten en waar je invloed hebt. En waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat jou en je team belemmert in ontwikkeling en groei.

Elk systeem houdt zich aan de drie systemische basiswetten van insluiten, balans en ordening. Wanneer de leden van een organisatie deze wetten niet respecteren, is dat meteen voor iedereen voelbaar. Er ontstaan ongezonde dynamieken die niet stoppen voordat er recht wordt gedaan aan deze wetten. Symptomen van ongezonde dynamieken in een organisatie zijn bijv.: sluimerende en openlijke conflicten, stroperigheid, negativiteit, obstructie, passiviteit, leiderschapsproblemen, miscommunicatie, interne concurrentie, hoog verloop, ziekteverzuim, etc.

De wetten van systemisch werken

De drie belangrijkste systemische wetten gelden zowel in familie- als organisatiesystemen:

De wet van insluiten en uitsluiten: Iedereen recht heeft op een plek in het systeem. Levend of dood, niemand kan en mag worden uitgesloten. Als mensen niet gezien, gekend of geëerd kunnen worden, stagneert dit de ontwikkeling van het systeem en de groei van haar leden. De wet van de balans van geven en nemen: Er moet altijd een balans zijn van geven en nemen. Wanneer deze balans aanwezig is, groeit en bloeit het systeem. Wanneer er geen balans is, wordt het systeem ziek. De wet van de ordening en de juiste plek: Er is een natuurlijke, onuitgesproken hiërarchische volgorde die recht doet aan de leden van het systeem. Wanneer de leden van een systeem op de juiste plek staan, maakt dat hen krachtig. Groei en vooruitgang in het systeem is dan mogelijk.

Om succesvol leiding te kunnen geven, is het van belang dat je je bewust bent van deze wetten en de dynamieken die kunnen ontstaan wanneer mensen met geheel eigen achtergronden gaan samenwerken. Het is belangrijk dat je weet waar spanningsvelden in het systeem kunnen ontstaan, waarom deze ontstaan en hoe jij als leider je eigen persoonlijkheid en achtergrond kunt hanteren om hier goed mee om te gaan. Systemisch werken is daarmee een prachtig diagnose instrument dat laat zien welke wetten er binnen de organisatie of bij haar medewerkers worden overtreden en welke interventies nodig zijn om het systeem weer gezond te maken.

Terug naar de kern

Wij stimuleren jou om in beweging te komen en je persoonlijk leiderschap te verdiepen en vervolgens te vertalen in concreet gedrag. Deze lesmethode stelt hoge eisen aan de openheid en het leervermogen van jou en de andere deelnemers. Je komt je belemmeringen en weerstanden tegen. Wij helpen je deze tegenkrachten te onderzoeken en aan te pakken. Zo kun je in contact komen met je kernkwaliteiten en kun je deze optimaal aanwenden in je leidinggevende taken.

We nodigen je uit om terug te gaan naar je kern. Je brengt je waarden, patronen, verlangens, kwaliteiten en valkuilen in beeld en je ontdekt hoe je voelen, denken en doen meer op één lijn kunt brengen.

Belangrijke thema’s die we in deze training aansnijden, zijn:

 • Wat is het effect van je gezin van herkomst op jouw leiderschap?
 • Wat kun je doen en hoe kun je bewegen om als leider in je kracht te staan?
 • Hoe sluit jouw leiderschap aan bij het doel en de kerntaak van de organisatie?
 • Organisatiedynamieken en jouw invloed daarop.

 

Doelgroep

Leidinggevenden binnen overheid en bedrijfsleven die:

 • op een diepere laag willen kijken naar hun rol als leider;
 • hun persoonlijk leiderschap verder willen ontwikkelen;
 • belangstelling hebben voor de dynamieken binnen de organisatie;
 • bereid zijn tot diepgaand zelfonderzoek en reflectie.

 

Resultaat: meer impact met minder moeite

Als deelnemer krijg je inzicht in je eigen leiderschapspositie in de organisatie en hoe deze raakt aan je persoonlijke geschiedenis. Je maakt kennis met veelvoorkomende organisatiedynamieken. Het resultaat van deze training is:

 • Door diepgaand inzicht in je eigen systeem van herkomst, verstevig je je persoonlijk leiderschap zodat je volledig in je kracht staat;
 • Je leert je intuïtie op een diepe laag kennen en in te zetten in je leiderschap;
 • Je weet precies welke invloed je als leidinggevende hebt op de organisatie;
 • Je weet je macht op een constructieve manier in te zetten;
 • Je leert energieblokkades en spanningen om te zetten in energiebronnen, zowel bij jezelf als in je team;
 • Je neemt jouw plek als leidinggevende overtuigend in en gunt anderen ook de plek die hen toekomt;
 • Je kunt systemische werken inzetten als instrument voor diagnose en interventie;
 • Vanuit vergroot zelfvertrouwen win je aan stevigheid als leider.

 

Werkwijze: ervaringsleren en interactie

We onderzoeken thema’s die spelen in relatie met je systeem van herkomst. Voorbeelden van thema’s zijn: het lot, leven en dood, rouw, schuld en schaamte, eren, afbakenen en uitreiken, geven en nemen, insluiten en uitsluiten, man en vrouw, ziekte en gezondheid. Daarnaast maak je kennis met dynamieken die je aantreft in organisatiesystemen.

De opleiding is een intensieve opleiding van achttien dagen, verdeeld over negen blokken; twee dagen per maand. Voorafgaand aan de training heb je een persoonlijk intakegesprek met één van de trainers, om af te stemmen wat je leerdoelen zijn en hoe je verwachtingen aansluiten op het programma.

Theorie en praktijk wisselen elkaar af. We werken met familie- en organisatie-opstellingen en vormen intervisiegroepen, zodat deelnemers tussen de lesblokken in het geleerde in de praktijk kunnen onderzoeken en oefenen. Aan het eind moet je in je werk laten zien dat je de stof beheerst en ontvang je een certificaat.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op! We vertellen je graag meer.