MORAAL DARE2DO

“Laten groeien en bloeien van je talenten als basis voor beter presteren, meer plezier en betere relaties”, daar ligt mijn passie!

  • LEADERSHIP DEVELOPMENT
  • INTERIM LEADERSHIP
  • EXECUTIVE COACHING
  • CHANGE LEADERSHIP

“Laten groeien en bloeien van je talenten als basis voor beter presteren, meer plezier en betere relaties”, daar ligt mijn passie!

Over René Moraal

Ik heb ruim 30 jaar ervaring als leidinggevende, directeur en ondernemer van professionele organisaties op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Als leidinggevende heb ik veel ervaring opgedaan in het leiden van mensen, organisaties en veranderingen. Opgeleid als bestuurskundige, heb ik mij verdiept in de persoonlijke ontwikkeling van mensen in organisaties met speciale aandacht voor leidinggevenden. Ik heb leiding gegeven aan diverse reorganisaties en ervaren hoe het is om successen te behalen, maar ook om de pijn van het verlies te voelen. Na diverse vervolgopleidingen op het gebied van organisatieontwikkeling, coaching, systemisch werken en opstellingenwerk en mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, koos ik er in 2009 voor om mijn kennis en ervaring, via training, coaching en het begeleiden van veranderingen, in te zetten voor een breder publiek. Ik ben breed georiënteerd en heb snel inzicht in de manier waarop de zaken lopen. Ik schakel makkelijk van hoog tot laag binnen de organisatie en weet in korte tijd het vertrouwen van mensen te winnen. Ik doorzie snel verbanden binnen een organisatie en ook tussen mensen onderling. Ik ga ervan uit dat leiderschap dienend moet zijn, in de overtuiging dat het alle medewerkers samen zijn die een organisatie maken. Door hun talenten en kwaliteiten op de juiste plaats in de organisatie in te zetten komt waardevolle energie vrij. Deze overtuiging is bepalend voor de manier waarop ik in contact sta met mijn omgeving. Voortdurend alert en inspelend op wat zich voordoet en altijd vertrouwend op de talenten en kwaliteiten van mensen.

Onze passie

‘Het persoonlijk ontwikkelen van mensen, waardoor zij in werk én prive met meer plezier beter presteren’.

Wij laten mensen ervaren dat zij sterker worden, beter presteren en meer plezier hebben als zij zelf de leiding nemen over hun persoonlijke ontwikkeling!

Onze missie

‘Mensen binnen organisaties toegang geven tot een groter persoonlijk potentieel, voor een solide en blijvende groei en ontwikkeling van zichzelf én de organisatie!’

Het belangrijkste kapitaal van organisaties zijn de mensen die er werken. Wij van MORAAL DARE2DO geloven sterk in de kwaliteiten en talenten die in jou aanwezig is. Als dit op de juiste manier wordt aangesproken ben je gelukkiger, loyaler en ondernemender. Je voelt je verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling en voor de organisatieresultaten.

Onze visie

‘We laten je ervaren hoe je sterker kunt worden door je eigen leider te zijn.’

We helpen mensen hun eigen kwaliteiten en talenten te ontdekken en optimaal in te zetten, zodat zij goed tot hun recht komen. Hun kennis en creativiteit beter benutten. Zich op de juiste plek weten en de organisatie versterken. Je ontwikkelt en verstevigt jouw eigen leiderschap. En alleen als dat duurzaam is, dan heb je echt iets geleerd.