Leiderschapsontwikkeling

‘Wie zichzelf kan leiden, kan ook de ander leiden!’ – Anselm Grün (Benedictijner monnik en filosoof)

U als leidinggevende speelt in de ontwikkeling van uw medewerkers een cruciale rol. U bent dan ook van cruciaal belang voor het goed functioneren van uw organisatie.
In tijden van crises de omzet van het bedrijf op peil houden of laten groeien. In tijden van  bezuinigingen de juiste keuzes maken en via nieuwe concepten met minder geld dezelfde of betere prestaties leveren. Dit vraagt om leiderschap dat richting en sturing geeft aan de organisatie, kansen in de markt creëert en pakt en noodzakelijke en moeilijke veranderingen realiseert. Dit lukt alleen als u uw medewerkers en klanten motiveert en aan u weet te binden.

  • LEADERSHIP DEVELOPMENT
  • INTERIM LEADERSHIP
  • EXECUTIVE COACHING
  • CHANGE LEADERSHIP

Aanpak

De leiderschapsontwikkeltrajecten van MORAAL DARE2DO zijn modulair van opzet, zijn vraag gestuurd en zijn praktijkgericht. In de trainingen hanteren we het model van Scheppend Leiderschap als basis en worden de deelnemers uitgedaagd om te ervaren dat (persoonlijk) leiderschap, een goed team met de juiste onderlinge en kwalitatieve interactie, met focus op de juiste doelen en resultaten en bewust gebruikmakend van de omgeving tot grote prestaties leidt!

Scheppend Leiderschap

Scheppend Leiderschap (ook wel Generatief Leiderschap genoemd) geeft je een helder kompas om jezelf en anderen te sturen. Dit sturingsconcept genereert vernieuwing, diversiteit en leervermogen in de turbulente omgeving waarin wij ons vandaag de dag bevinden. Het verbindt de verschillen door te focussen op de thema’s “die er werkelijk toe doen” en “die ons raken”. In het scheppend leiderschapsconcept vertrekken we steeds van de aanname dat we ons verhouden tot onze omgeving. Als leidinggevende dien ik eerst te benoemen wat mijn (leiderschaps)opdracht in deze wereld is. Het gaat over mijn bedoeling, mijn bestemming. Dit is: “wie ik wil zijn”. Daarna kan je beslissen wat je wilt ontwikkelen in de aandachtsvelden en competentiegebieden van Scheppend Leiderschap: zelfverantwoordelijkheid, omgevingsbewustzijn, resultaatgerichtheid en interpersoonlijke sensitiviteit. In Scheppend Leiderschap zijn vier basale talenten – persoonlijk leiderschap nemen (IK), context genereren (GLOBE), resultaatgericht focussen (HET) en kwalitatieve interacties genereren (WIJ) – systemisch met elkaar verbonden.

De vijf stappen

Door in gelijke mate aandacht en energie te geven aan de vier talenten, IK, GLOBE, HET en WIJ, zorgen we ervoor dat we onze (leiderschaps)opdracht behalen. Scheppend Leiderschap helpt je verder bij de ontwikkeling van je persoonlijk leiderschap, waardoor je voeling houdt met je eigen kernwaarden, drijfveren en leiderschap en verantwoordelijkheid genereert bij jezelf en je medewerkers. De trainingen Scheppend Leiderschap zijn modulair van opzet, vraag gestuurd en praktijkgericht. Persoonlijk Leiderschap vormt het fundament voor Scheppend Leiderschap.

De volgende vijf stappen worden achtereenvolgens in de training doorlopen:

Stap 1. Ik ben…….

‘Wie ergens wil komen, doet er goed aan te weten wie hij is en waar hij staat’. Uit onderzoek blijkt dat mensen die naar een doel toe werken succesvoller zijn dan mensen die dit niet doen. Essentieel daarbij is het om te weten waar je staat ten opzichte van het doel waar je naar toe wilt. Weten waar je echt voor wilt gaan, waar jouw passie ligt, wat jouw unieke kwaliteiten en talenten zijn en waar je in je eigen ontwikkeling staat, is de basis voor alle succes! Wat zijn jouw waarden, wat is jouw ‘persoonlijk statuut’, wat zijn jouw drijfveren?

Stap 2. Ik wil zijn…….

Wanneer de persoonlijke drijfveren, waarden en unieke kwaliteiten en talenten van iedereen in beeld zijn, is het tijd om naar de kernwaarden van de organisatie te kijken. Zijn de kernwaarden van de organisatie aansprekend? Passen de kernwaarden van de organisatie bij de waarden van jezelf? Beschik je over de juiste kwaliteiten en talenten die passen bij de uit te voeren taken? Welke stappen moet je ondernemen om ervoor te zorgen dat je de juiste bijdrage levert om invulling te geven aan de kernwaarden van de organisatie en jouw taken als leidinggevende en teamlid? Komen jouw unieke kwaliteiten en talenten in de organisatie tot hun recht? Bij deze stap neem je eigenaarschap voor je eigen (talent)ontwikkeling en die van jouw team en de organisatie. Ik ben wie ik wil zijn!

Stap 3. Ik leid!

‘Als je goed leiding kunt geven aan jezelf, kan je ook goed leiding geven aan anderen’, zegt Anselm Grün, de Benedictijner monnik en filosoof. Goed leiding geven aan jezelf is geen eenvoudige opgave. Bij deze stap zoek je je persoonlijke grenzen op en word je uitgedaagd om uit je comfortzone te komen en te ervaren dat je juist op deze manier grote sprongen maakt in je eigen ontwikkeling. Deze persoonlijke ontwikkeling wordt vervolgens gekoppeld aan jouw ontwikkeling als leidinggevende en teamlid. In deze stap ga je ook kwalitatieve relaties aan met de mensen binnen je team of de organisatie. Je geeft vertrouwen en ruimte en motiveert mensen om verantwoordelijkheid te nemen, zodat de doelen en resultaten worden gehaald. In de training kijken we wat ‘leiderschap dat focust op je gebreken’ en wat ‘leiderschap dat focust op je talenten’, is en met je doet. En dan merk je dat ‘leiderschap dat focust op je talenten’ ongelofelijk veel energie geeft en mensen tot grootse daden aanzet.

Stap 4. Ik creëer resultaat!

‘Een voorbeeld zijn, is niet de belangrijkste manier om anderen te beïnvloeden, het is de enige!’, zei de theoloog en filosoof Albert Schweitzer. In de training staan we daarom uitgebreid stil bij effectieve beïnvloeding van medewerkers en collega’s in relatie tot de te behalen doelen en resultaten van de organisatie. Wat heb je daar als leidinggevende en als teamlid voor nodig? Welk gedrag is effectief en welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben leidinggevenden en medewerkers nodig om deze resultaten doeltreffend en doelmatig te behalen? De diverse afdelingen en teams vervullen hierbij elk hun eigen rol en opdracht. Wat hebben deze afdelingen en teams van elkaar nodig om hun rol te vervullen en hun opdracht goed uit te voeren? In deze stap kies je ook de juiste en aansprekende doelen en resultaten. Je beïnvloedt via ‘thema’s die er toe doen’ en ‘die mensen raken’, je medewerkers en collega’s om gemotiveerd de juiste bijdrage te leveren aan de te behalen doelen en resultaten.

Stap 5. Ik begrijp de context!

In deze stap neem je de verantwoordelijkheid voor een effectieve beïnvloeding van de wereld om je heen, zodat jouw strategie het gewenste resultaat oplevert. Dit kan je doen door de omgeving gereed te maken, zodat zij op de resultaten van de organisatie zitten te wachten. Ook kan je er voor zorgen dat de omgeving meehelpt om de doelen en resultaten van de organisatie te behalen.

Leef je talenten

We zijn in onze westerse wereld door gezin, school en werk geprogrammeerd om te werken aan onze ‘’tekorten en gebreken’’. Vanuit deze  programmering ontwikkelen we angsten en obsessies.  Hierdoor verwaarlozen we onze unieke talenten en gaan we onderpresteren.  Door te focussen op onze kwaliteiten en talenten ontstaat  juist enorm veel positieve energie.  Hierdoor kunnen we optimaal samen leven en samen werken. De ontwikkeling van onze talenten in een veilige leeromgeving staat in deze training centraal.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op! We vertellen je graag meer.