Workshops

Daadkracht in Leiderschap

  • LEADERSHIP DEVELOPMENT
  • INTERIM LEADERSHIP
  • EXECUTIVE COACHING
  • CHANGE LEADERSHIP

Creëren van veiligheid en vertrouwen vanuit persoonlijk leiderschap en systeemdynamiek

Leergang Daadkracht In Leiderschap

Pappen en nathouden komt veel voor in organisaties. Net zoals autoritair en manipulerend gedrag. Leidinggevenden én medewerkers die als zachte heelmeesters optreden of autoritair en manipulerend gedrag vertonen, creëren wantrouwen en onveiligheid in hun organisatie of team. Gezond en daadkrachtig leiderschap is cruciaal in deze roerige tijden. Maar ook medewerkers hebben hier verantwoordelijkheid te nemen. Welke plek neem jij als leidinggevende of medewerker in? Durf jij te gaan staan en je verantwoordelijkheid te nemen in jouw rol, op een gezonde en daadkrachtige wijze?

Voor wie

De leergang Daadkracht in Leiderschap is voor leidinggevenden en medewerkers. Leidinggevenden die sturing willen geven aan het effectief functioneren van het team vanuit vertrouwen, veiligheid en integriteit. Als leidinggevende kun je ervaren dat het lastig is om sturing te geven vanuit jouw moreel kompas en grip te krijgen op medewerkers, om knopen door te hakken en daadkrachtig op te treden. Je wilt de effectiviteit van het team en het werkplezier van jouw medewerkers verbeteren.

En is voor medewerkers die hun persoonlijk leiderschap t.a.v. onveiligheid, integriteit, machtsmisbruik, willen vergroten. Als medewerker kun je het gevoel hebben geen invloed te hebben op een onveilige werkcultuur en je daardoor onmachtig of uitgesloten voelen. Je wilt weer met plezier naar het werk kunnen, vanuit het gevoel van veiligheid en vertrouwen, waar je kunt zijn wie je bent en welkom bent.

Voor leidinggevenden en medewerkers die het lef hebben om naar het eigen handelen te kijken en hoe zij belemmerende patronen in hun eigen (persoonlijke) leiderschap kunnen doorbreken. Voor leidinggevenden en medewerkers die vanuit zelfonderzoek tegenkrachten willen aanpakken om zo de weg vrij te maken voor daadkrachtig persoonlijk leiderschap.

Voorafgaand aan de leergang is een persoonlijk intakegesprek met een van de trainers mogelijk, om af te stemmen wat de persoonlijke uitgangspunten en leerdoelen zijn en hoe de verwachtingen aansluiten op het programma.

Daadkracht in leiderschap

Als leidinggevenden en medewerker neem je binnen de organisatie een speciale plek in. Vanuit deze speciale plek heb je ook een speciale taak waar bijzondere kwaliteiten voor nodig zijn. Kwaliteiten die je voor een deel geleerd hebt en die voor een ander deel te maken hebben met je waarden- en normenpatroon, je houding en gedrag. We hebben het dan over kwaliteiten die je gedurende je leven ontwikkelde, soms bewust en soms onbewust, in je gezin van herkomst of in je werk. Ongeacht hoe, waar en wanneer deze kwaliteiten zijn ontwikkeld, je volgt patronen die jouw gedrag sterk beïnvloeden. Je van deze patronen bewust zijn, geeft je de vrijheid om voluit ‘ja’ te zeggen tegen jouw persoonlijk leiderschap.

Effectieve leidinggevenden en medewerkers behalen zonder al te veel inspanningen en met veel plezier mooie resultaten. Dit komt omdat ze zich op een diepere laag bewust zijn van het ‘waarom’ van hun drijfveren, hun gedachten en hun handelen. Ze zijn zich bewust van hun talenten en hun valkuilen. Zij weten dat als ze naar hun werk gaan, ze ook hun ‘familie’ meenemen. Ze zijn zich bewust dat ze keer op keer in werksituaties patronen herhalen die niets met de organisatie te maken hebben, maar vooral iets zeggen over de ‘overlevingsmechanismen’ vanuit hun gezin van herkomst. Belangrijke patronen die hierbij onder andere spelen zijn die van dader en slachtoffer binnen de familiegeschiedenis. Bewust dan wel onbewust nemen ook zij op de werkvloer een rol in – slachtoffer of dader- die van invloed is op hun daadkracht in persoonlijk leiderschap.

Als je de invloed van het familiesysteem op jouw functioneren kent, ben je in staat om vanuit dit bewustzijn effectieve keuzes te maken in plaats van in jouw valkuilen te stappen. Je bent er voor de organisatie en voor de mensen in je organisatie, je afdeling of je team die samen met jou als leidinggevende werken om de bedoeling van de organisatie te behalen. Je hebt dan ook het lef om “vuile handen” te maken, knopen door te hakken en richting te geven. Naast het plezier om de talenten van je medewerkers en/of collega’s te coachen en te stimuleren en op de juiste plek in te zetten.

Je gaat op zoek naar de wijze waarop jij je in jouw persoonlijk leiderschap identificeert met jouw herkomst, waaronder ook de dynamiek tussen dader- en slachtofferschap. Je onderzoekt daarbij jouw waarden en normen, jouw referentiekader vanuit je gezin van herkomst en je levenservaring. Welke in- en uitsluitingsmechanismen spelen bij jou? Wordt de dader of het slachtoffer buitengesloten? Je gaat ervaren en zien welke effecten dit heeft op jouw persoonlijk leiderschap. Je komt je belemmeringen en weerstanden tegen. Wij helpen deze tegenkrachten te onderzoeken en aan te pakken om zo de weg vrij te maken voor nieuwe mogelijkheden, ontwikkelingen, ambities en verbinding

Programma leergang 2022/2023

De leergang bestaat uit 8 blokken van twee aaneengesloten dagen.

Blok 1: 30 september en 1 oktober 2022
Invloed van jouw systeem van herkomst op de plek die je inneemt

Blok 2: 4 november en 5 november 2022
Systeemdynamiek en uitsluitingsmechanismen

Blok 3: 9 december en 10 december 2022
Systeemdynamiek en veiligheid en vertrouwen

Blok 4: 13 januari en 14 januari 2023
Systeemdynamiek en daadkracht

Blok 5: 10 februari en 11 februari 2023
Systeemdynamiek en slachtoffer- en daderschap

Blok 6: 10 maart en 11 maart 2023
Systeemdynamiek en persoonlijk leiderschap in organisaties I

Blok 7: 21 en 22 april
Systeemdynamiek en persoonlijk leiderschap in organisaties II

Blok 8: 2 juni en 3 juni 2023
Daadkracht in leiderschap

Wat leer je?

  • Conflicthantering en bespreekbaar maken van (ongewenst) gedrag.
  • Bewustwording van eigen dader- en slachtoffer dynamiek en de gevolgen daarvan voor veiligheid, vertrouwen, integriteit en in- en uitsluitingsmechanismen op de werkvloer.
  • Vergroten van daadkracht en autonomie in je eigen (persoonlijk) leiderschap, met als gevolg duidelijkheid, veiligheid en resultaatgerichtheid.
  • Je kunt bewust kiezen en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen (persoonlijk) leiderschap,
  • Je wordt daadkrachtiger in je (persoonlijk) leiderschap door de stap te maken naar onafhankelijkheid en je vergroot je invloed vanuit authenticiteit.
  • Vergroten van effectiviteit en integriteit van het team, de medewerkers en de collega’s.

Werkwijze

Het principe van ervarend leren staat centraal. Theorie wordt gebruikt om het ontstane bewustzijn onder woorden te brengen. Wij werken vanuit een systeemgerichte benadering waarbij de dynamieken worden onderzocht, om tot daadkracht in je persoonlijk leiderschap te komen. Wij werken in kleine groepen van maximaal 12 deelnemers, om diepgang in het eigen leerproces te stimuleren en optimale veiligheid en vertrouwen te bieden. Het programma vindt doorgang bij minimaal zes deelnemers.

Uw investering

bedraagt € 6995,- . excl btw voor de 16 daagse leergang Daadkracht in Leiderschap

In dit bedrag is voor alle dagen koffie, thee, versnaperingen tijdens de dag en een lunch opgenomen. Ook ontvang je het boek ‘De kracht van Zijn wie ik ben; inzichten vanuit levenslessen’, auteur Shielta Ramautarsing. Na bevestiging van je aanmelding nemen wij contact met je op.

Over de trainers

Shielta Ramautarsing en René Moraal werken samen vanuit het geloof in de kracht van de mens en de noodzaak deze oprecht en vol energie te verbinden met de maatschappij, je bedrijf en/of de organisatie waar je werkt. Naast onze professionele kennis en vaardigheden, delen en leren wij uit eigen ervaring met (persoonlijk) leiderschap, diversiteit en inclusie en dader- en slachtofferschap in ons eigen familiesysteem en werk.

Wij hebben in onze persoonlijke levens zelf dit pad gevolgd en genieten nog iedere dag van het bewust kiezen en anders durven werken en leven. Daarom dragen we er zo graag aan bij, ook jou weer (meer) in je kracht te zetten. Vanuit een systemische aanpak helpen wij leidinggevenden en medewerkers weer met zichzelf en elkaar in verbinding te komen.

Geïnteresseerd in deelname of vragen

Neem gerust contact op als je vragen hebt over de leergang of als je wilt weten of deze leergang past in jouw (persoonlijke) leiderschapsontwikkeling.

Shielta Ramautarsing: info@wijzijenik.nl, M 06 21713139, www.wijzijenik.nl

René Moraal: info@moraal-dare2do.nl, M 06 53417014, www.moraal-dare2do.nl