Systemische aanpak

  • LEADERSHIP DEVELOPMENT
  • INTERIM LEADERSHIP
  • EXECUTIVE COACHING
  • CHANGE LEADERSHIP

Onze aanpak

We baseren onze werkzaamheden op de systemische benadering van organisaties en situaties. In ieder systeem, organisatie, team, afdeling, collectief, zijn drie wetten of basisprincipes werkzaam:

  • Ordening en juiste plek – in ieder systeem is een natuurlijke rangorde die recht doet aan de leden van het systeem.
  • Balans van geven en nemen – ieder systeem zoekt altijd naar een balans tussen geven en nemen.
  • Insluiten en uitsluiten – iedereen heeft recht op een plek in het systeem.

Wanneer deze principes in de knel komen, ontstaat er een dynamiek die erop gericht is de beknelling op te heffen. Als dat niet lukt, ontstaan er symptomen zoals conflicten, reactiviteit, rigiditeit en passiviteit. Wij stimuleren mensen om in beweging te komen, dat wil zeggen: nieuwe inzichten te vertalen in concreet gedrag. Dit proces stelt hoge eisen aan de openheid en het leervermogen van de deelnemers. Ze komen hun belemmeringen en weerstanden tegen. Wij helpen deze tegenkrachten te onderzoeken en aan te pakken om zo de weg vrij te maken voor nieuwe mogelijkheden en ambities.