Klachtenprocedure

Wanneer mensen om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de diensten die wij bieden, stellen wij het zeer op prijs als wij daarvan op de hoogte worden gesteld. Wij zullen er alles aan doen om een klacht te verhelpen of om misverstanden, teleurstellingen of niet waargemaakte verwachtingen op te lossen.Wanneer we er samen niet uit zouden komen, is er de mogelijkheid om je te richten tot de beroepsvereniging voor coaching de NOBCO om een klacht in te dienen. De klachtencommissie zal volgens de vastgestelde procedures de klacht behandelen.De klachtenprocedures kun je hier downloaden: