Interim leiderschap

Soms heeft een organisatie behoefte aan tijdelijke roergangers. Mensen die voor bepaalde tijd het stuur in handen nemen of veranderingen doorvoeren, ook wel Interim Leiderschap genoemd.  Interim Leiderschap , anders dan Interim Management, gaat om richting geven op basis van inspiratie, focus, respect en vertrouwen. Interim Leiderschap werkt het beste als er een duidelijke doelstelling aan ten grondslag ligt. Een organisatie, afdeling of team terug op koers brengen, bijvoorbeeld. Of helderheid brengen in de bestemming van organisatie, team of individu.

  • LEADERSHIP DEVELOPMENT
  • INTERIM LEADERSHIP
  • EXECUTIVE COACHING
  • CHANGE LEADERSHIP

Beweging door inspiratie en vertrouwen

Een organisatieonderdeel waar sturing ontbreekt, de energie weg is, weerstand wordt ervaren, de synergie ontbreekt of waar medewerkers onvoldoende bijdragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. De organisatie is weinig doelmatig en doeltreffend. Op zo’n moment biedt Interim Leiderschap een oplossing om de organisatie een beweging in de juiste richting te laten maken.
 
Waar velen kiezen voor de term Interim Management, kiest MORAAL DARE2DO bewust voor Interim Leiderschap. Interim Leiderschap gaat een stap verder dan Interim Management. De specifieke kenmerken van leiderschap zijn namelijk zoveel sterker gericht op integriteit, op vertrouwen in de medewerkers en hun talenten en kwaliteiten, op coachen, op vrijheid en verantwoordelijkheid geven, op visie en op het belang van samenwerking en betrokkenheid en verbinding met elkaar.
 
Interim Leiderschap gaat om richting geven op basis van inspiratie, focus, respect en vertrouwen. Managers vertrouwen hun medewerkers niet en omgekeerd vertrouwen de medewerkers hun managers niet. Leiders vertrouwen hun medewerkers en geloven in hun talenten en sporen hen aan deze talenten verder te ontwikkelen. Vertrouwen is de uiterste vorm van discipline, het leidt tot een grote innerlijke motivatie bij medewerkers om aan dat geschonken vertrouwen te willen voldoen.

Resultaat van een interim-periode

MORAAL DARE2DO zorgt voor de juiste interim-leider bij u in de organisatie. De interim-periode kan worden gebruikt om:

  • de doelstellingen te concretiseren voor de organisatie en de medewerkers
  • medewerkers inzicht te geven in hun eigen waarde en bijdrage
  • medewerkers die verantwoordelijkheid willen nemen op te laten staan
  • een sfeer te laten ontstaan waarin men elkaar aanspreekt
  • de organisatie weer te leiden conform de strategie

 
Kortom, te zorgen voor beweging met als resultaat dat de organisatie zelfstandig verder kan op het ingezette pad.

Meer weten

Neem gerust contact met ons op! We vertellen je graag meer.