Golden Circle
digitaalvoorallemaal  ● 

WERKEN VANUIT DE BEDOELING

‘Bijzonder en opmerkelijk toch, dat de waarom-vraag weinig meer wordt gesteld. Dat staat in schril contrast met kinderen van ruim 3 jaar oud. Dat is de ‘waarom-leeftijd’ en de meeste van ons met kinderen herkennen deze periode nog heel goed. Papa, waarom is de lucht blauw……..?, mama, waarom is het gras groen……..?, papa, waarom moet jij werken……..?, het ging maar door! Ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment door al mijn antwoorden heen was en snel op een ander onderwerp over ging. Wil Wouter een koekje……?’

Als volwassenen houden we ons voornamelijk bezig met de ‘wat’ en de ‘hoe’-vraag. Blijkbaar omdat waar we mee bezig zijn zo vanzelfsprekend is. ‘Wat’ we doen staat blijkbaar ook niet echt meer ter discussie, laat staan ‘waarom’ we het doen. En dat is meestal ook de volgorde waarin we handelen. We kijken eerst naar het ‘hoe’, dan naar het ‘wat’ en dan pas naar het ‘waarom’. Zo doen en presenteren de meeste organisaties zich ook, eerst ‘hoe’, dan ‘wat’ en dan pas ‘waarom’. Uit onderzoek blijkt echter dat juist de best presterende organisaties deze volgorde omgekeerd hanteren. Eerst ‘waarom doe ik wat ik doe’, dan ‘hoe doe ik dat dan’ en dan pas ‘wat heb ik nodig om dat te bereiken’. Zij werken dus vanuit de bedoeling!

Kijk eens naar het prachtige filmpje van Simon Sinek over de Golden Circle, dat hierover gaat.